31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Yarışacak Tüm Adaylara Çağrımızdır

Yerel yönetimlerin hizmet ve sorumlulukları çerçevesinde ürettikleri verileri kamu ile paylaşmalarını hem hesap verilebilirlik hem de şeffaflık bağlamında, yaşadığımız çağın bir gereği olarak görüyoruz.

Kişisel veri, telif, patent gibi kontrol mekanizmalarının kısıtlaması olmaksızın herkes tarafından ücretsiz olarak kullanılabilen açık veri; sivil toplum kuruluşları, özel sektör, üniversite gibi kentin tüm paydaşlarına büyük fırsatlar sunacaktır. Bilginin açık hale getirilmesi ile hizmetlerde verimlilik, tasarruf, istihdamda iyileşme ve demokrasinin bir gereği olan vatandaşların yönetim süreçlerine katılımı daha fazla mümkün olacaktır. Dolayısıyla verileri açık hale getirmek; ulaşım, çevre, sağlık, eğitim gibi birçok alanda hem yeni fikirlere hem de sorunların çözümü için tüm vatandaşların desteğine ve aklına talip olmak anlamına gelmektedir.

Bu bakış açısı ile 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde yarışacak tüm adaylara “verileri açma” vaadini seçim kampanyalarına dahil etmeleri çağrısında bulunuyoruz. Bizler de bu çağrıya kulak veren tüm adaylara destek olacağımızı duyuruyoruz.

Paylaşın