Ne Yapmak İstiyoruz?

Bilgi çağı olarak adlandırılan dönemde emek, sermaye, hammadde kavramlarının yeni bir anlam kazandığı ve “değer muhasebesinin” değişmekte olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda birey ve toplum ile devlet arasındaki alışkanlıklarımızı da içeren “toplum sözleşmesi’nin” yeniden yazılacağı öngörülüyor.

Yaşadığımız “koronavirüs pandemi” sürecinin de tetikleyeceği bu dönem, tüm işaretleriyle gösteriyor ki “açık veri” insanlık için çok değerli. Bu bağlamda ana amacımız farklı disiplinlerden uzmanların konuya ilgi göstermesini sağlayacak bağımsız, güven duyulan, şeffaf, açık veriyle uygulamalar geliştirilmesini merkeze alan kar amacı gütmeyen uluslararası bir sivil platform oluşturmak.

Bu bağlamda sırasıyla aşağıdaki hedefler üzerine çalışacağız;

  1. Kamu/özel tüm alanlarda “açık veri kültürü” oluşturma ve farkındalığını arttırmak.

  2. Açık veriye ilgi duyan her alandan insanları bir araya getirerek, kitle kaynaklarını harekete geçirmek ve “açık veri uygulama geliştiriciler topluluğu” kurmak.

  3. Her alanda hayatımızı kolaylaştıracak verileri “açık” hale getirmek.

  4. Ülkemizde “açık veri” ile ilgili her türlü engelin kalkması için çalışmak.

  5. Açık hale gelmiş veri ile hayatlarımızı kolaylaştıracak uygulamalar yapmak.

  6. Kamu/özel her kurum için açık veriyi kullanma becerisini içeren değerlendirme ve ölçme sistemini (“açık veri endeksi”) kurmak.