İletişim

İletişim Formu

İLETİŞİM FORMUNDA YER ALAN KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden AÇIK VERİ ve TEKNOLOJİ DERNEĞİ (“Dernek”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde hazırlanmıştır.

İnternet sitemizdeki iletişim formu aracılığıyla paylaştığınız ad, soyad ve e-mail bilgileriniz verileriniz, başvuruda bulunduğunuz konu hakkında iletişim faaliyetlerinin sürdürülmesi amacıyla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler, Kanun’un 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Yukarıda belirtilen veri işleme amaçları kapsamında iletişim formu aracılığıyla bizimle paylaşmış olduğunuz verileriniz ilgili etkinliğin organizasyonu için birlikte çalıştığımız organizasyon şirketine ve/veya etkinliğe ev sahipliği yapan kuruma etkinliğe katılımınızın sağlanması amacıyla aktarılabilir.

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, Kısıklı Mahallesi Alemdağ Caddesi Yıldıran Sokak No:1 – Üsküdar / İstanbul adresine yazılı olarak gönderebilir veya bilgi@avted.org.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

    Kısıklı Mahallesi Alemdağ Caddesi Yıldıran Sokak No:1 – Üsküdar / İstanbul / Türkiye

    E-Posta: bilgi@avted.org.tr