Tuzla Belediyesi Açık Veri Portalı Projemiz İSTKA Tarafından Kabul Edildi

Açık veri kullanımı ile hayatlarımızı kolaylaştıracak başarı hikayeleri oluşturmayı amaçlayan Açık Veri ve Teknoloji Derneğimiz, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) 2022 Yılı Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı kapsamında başvurduğu “Tuzla Belediyesi Açık Veri Portalı Projesi” için onay aldı. Bu proje ile Tuzla Belediyesi Açık Veri Portalı hayata geçirilerek vatandaşların erişimine açılacak.

T.C. Tuzla Belediyesi’nin üstlendiği projenin üç ana amacı var;

 1. Bilgi çağının hammaddesi olan veriyi vatandaşların ortak aklının katılımına açarak, toplumsal faydaya ve katma değere dönüştürmek öncelikli motivasyonumuzdur. Akademik araştırma yapan eğitimcilerimizden girişimcilere, özel sektörden sivil toplum örgütlerine kadar her alandan insanımızın veriye ulaşmasını aşağıdaki hedefler için yol gösterici olacaktır.
  • Yerel yönetimler politika ve hizmetlerine yönelik hem iyileştirme ve geliştirme hem de performans ve denetim ölçümlerinin yapılmasının yanında T.C. Tuzla Belediyesi hizmetleri için geri bildirim mekanizmalarının daha güçlenmesine yardımcı olacaktır.
  • Açık verinin hesap verilebilirlik ve şeffaflık sağlaması nedeniyle güven odaklı yönetim anlayışını güçlendirecek, yalan haber, dezenformasyon, sahte bilginin önüne geçecektir.
  • T.C. Tuzla Belediyesi’nin veri merkezli yönetim anlayışının güçlenmesi ile maliyetlerden tasarruf edilebilecek, farklı verileri anlama ve ekonomik riskleri toplu bir şekilde görme imkânı sunacak ve hem farklı kurumlardan sürekli veri toplama hem de veriye ilişkin idare maliyetlerinin azalmasına yardımcı olacaktır.T.C. Tuzla Belediyesi özelinde hem girişimcilik hem de akademi dünyasının ihtiyacı olan teknik altyapı ve hammadde çalışmaları için veri kaynaklarını çoğaltmak mümkün olacak ve şehrimize hem ekonomik hem de bilimsel katkısı olacaktır.
  • Hâlihazırda kullanılmış olan veya kullanılan verilerin açık veri haline getirilmesi sonucunda açık veri sadece onu üreten ve toplayanlar ile sınırlı kalmayacak, farklı paydaşlar tarafından yenilikçi çözümlerin üretilmesinin önü açacak ve açık inovasyon kültürünü besleyecektir.
 2. T.C. Tuzla Belediyesi’nin akıllı şehirler ile ilgili hizmet ve uygulamalarının zemini oluşturan kentsel bilgi veri tabanının oluşturulmasını ve sürekli güncel tutulmasını sağlayacaktır.
 3. Ülkemizin dijital dönüşüm yolculuğuna katkı vermek ve öncü olmak, diğer kamu kurumlarımıza destek vermek mümkün olacaktır.

Yakında tüm internet kullanıcılarının erişimine açılacak olan Tuzla Belediyesi Açık Veri Portalı, akademisyenlerden girişimcilere, özel sektörden sivil toplum kuruluşlarına uzanan tüm açık veri ilgilileri için birçok veri sunacak. Portalda çeşitli veriler uygun formatta ve diğer kontrol mekanizmalarının kısıtlaması olmaksızın erişime sunulacak.

AVTED, Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğuna katkı sağlayan bu proje ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da destek vermeyi hedefliyor.

Projeyle ilgili gelişmeleri Tuzla Belediyesi ve AVTED’in websitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

Kaynak: İSTKA 2021 Yılı Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı Başarılı Projeler Listesi (PDF)

 

 

Paylaşın